DailyVerses.net

27 Biblické verše o Bezpečie

« 2. Solúnčanom 3:3 »

KAT
X
NKJV
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be afraid?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is our refuge and strength, A very present help in trouble.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. Selah
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.I will both lie down in peace, and sleep; For You alone, O Lord, make me dwell in safety.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.He who walks with integrity walks securely, But he who perverts his ways will become known.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be greatly moved.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name YAH, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Thus I establish My covenant with you: Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood; never again shall there be a flood to destroy the earth.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Heal me, O Lord, and I shall be healed; Save me, and I shall be saved, For You are my praise.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!