DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

27 Biblické verše o Bezpečie

«2. Solúnčanom 3:3»
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida; ¿quién podrá amedrentarme?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío».
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Selah
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en él confían.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá; no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).El prudente ve el peligro y lo evita; el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Quien se conduce con integridad, anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre; ¡no abandones la obra de tus manos!
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Sólo él es mi roca y mi salvación; él es mi protector. ¡Jamás habré de caer!
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la tierra y mantente fiel.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.El Señor es refugio de los oprimidos; es su baluarte en momentos de angustia.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Canten a Dios, canten salmos a su nombre; aclamen a quien cabalga por las estepas, y regocíjense en su presencia. ¡Su nombre es el Señor! Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Este es mi pacto con ustedes: Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!