DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

21 Biblické verše o Blízkosť

«2. Kroník 15:2b»
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.你 們 若 順 從 耶 和 華 , 耶 和 華 必 與 你 們 同 在 ; 你 們 若 尋 求 他 , 就 必 尋 見 ; 你 們 若 離 棄 他 , 他 必 離 棄 你 們 。
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.要 尋 求 耶 和 華 與 他 的 能 力 , 時 常 尋 求 他 的 面 。
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.義 人 呼 求 , 耶 和 華 聽 見 了 , 便 救 他 們 脫 離 一 切 患 難 。 耶 和 華 靠 近 傷 心 的 人 , 拯 救 靈 性 痛 悔 的 人 。
Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.當 叫 眾 人 知 道 你 們 謙 讓 的 心 。 主 已 經 近 了 。
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.願 賜 平 安 的 主 隨 時 隨 事 親 自 給 你 們 平 安 ! 願 主 常 與 你 們 眾 人 同 在 !
Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.你 必 將 生 命 的 道 路 指 示 我 。 在 你 面 前 有 滿 足 的 喜 樂 ; 在 你 右 手 中 有 永 遠 的 福 樂 。
O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.有 一 件 事 , 我 曾 求 耶 和 華 , 我 仍 要 尋 求 : 就 是 一 生 一 世 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 瞻 仰 他 的 榮 美 , 在 他 的 殿 裡 求 問 。
A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.神 將 他 的 靈 賜 給 我 們 , 從 此 就 知 道 我 們 是 住 在 他 裡 面 , 他 也 住 在 我 們 裡 面 。
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 愛 隨 著 我 ; 我 且 要 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 直 到 永 遠 。
Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.你 們 從 前 遠 離 神 的 人 , 如 今 卻 在 基 督 耶 穌 裡 , 靠 著 他 的 血 , 已 經 得 親 近 了 。
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.要 尋 求 耶 和 華 與 他 的 能 力 , 時 常 尋 求 他 的 面 。
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.我 不 撇 下 你 們 為 孤 兒 , 我 必 到 你 們 這 裡 來 。
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!當 趁 耶 和 華 可 尋 找 的 時 候 尋 找 他 , 相 近 的 時 候 求 告 他 。
Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!願 耶 和 華 我 們 的 神 與 我 們 同 在 , 像 與 我 們 列 祖 同 在 一 樣 , 不 撇 下 我 們 , 不 丟 棄 我 們 。
Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«要 醫 治 那 城 裡 的 病 人 , 對 他 們 說 : 神 的 國 臨 近 你 們 了 。
Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.還 有 末 了 的 話 : 願 弟 兄 們 都 喜 樂 。 要 作 完 全 人 ; 要 受 安 慰 ; 要 同 心 合 意 ; 要 彼 此 和 睦 。 如 此 , 仁 愛 和 平 的 神 必 常 與 你 們 同 在 。
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov.在 你 的 院 宇 住 一 日 , 勝 似 在 別 處 住 千 日 ; 寧 可 在 我 神 殿 中 看 門 , 不 願 住 在 惡 人 的 帳 棚 裡 。
Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.從 來 沒 有 人 看 見 神 , 只 有 在 父 懷 裡 的 獨 生 子 將 他 表 明 出 來 。
Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.然 而 你 大 發 憐 憫 , 不 全 然 滅 絕 他 們 , 也 不 丟 棄 他 們 ; 因 為 你 是 有 恩 典 、 有 憐 憫 的 神 。
A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.摩 西 在 耶 和 華 那 裡 四 十 晝 夜 , 也 不 吃 飯 也 不 喝 水 。 耶 和 華 將 這 約 的 話 , 就 是 十 條 誡 , 寫 在 兩 塊 版 上 。
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.吃 我 肉 、 喝 我 血 的 人 常 在 我 裡 面 , 我 也 常 在 他 裡 面 。

Biblický verš dňa

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil;
u Pána je spása.

Náhodný Biblický verš

Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil; u Pána je spása.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!