DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

20 Biblické verše o Blízkosť

« 1. Kroník 16:11 »
Katolícky prekladNew Internation Version
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.The righteous cry out, and the Lord hears them; he delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.
Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.
O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.
A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.I will not leave you as orphans; I will come to you.
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.
Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!May the Lord our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov.Better is one day in your courts than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked.
Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.
Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’
Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.
A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.Moses was there with the Lord forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments.
Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.But in your great mercy you did not put an end to them or abandon them, for you are a gracious and merciful God.
Biblický verš dňa
Príslovia 19:8
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies