DailyVerses.net

18 Biblické verše o Chudoba

« Príslovia 14:23 »

KAT
X
NKJV
Pri každej tvrdej práci býva zisk, no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.In all labor there is profit, But idle chatter leads only to poverty.
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”
Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!Open your mouth, judge righteously, And plead the cause of the poor and needy.
Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.
Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.The rich rules over the poor, And the borrower is servant to the lender.
Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.The Spirit of the Lord God is upon Me, Because the Lord has anointed Me To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are bound.
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.This poor man cried out, and the Lord heard him, And saved him out of all his troubles.
Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’
Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.Defend the poor and fatherless; Do justice to the afflicted and needy.
Akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí.As sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.
Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.The Lord makes poor and makes rich; He brings low and lifts up.
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu.The Spirit of the Lord is upon Me, Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives And recovery of sight to the blind, To set at liberty those who are oppressed.
Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve, bedár však nepočúva vyhrážky.The ransom of a man’s life is his riches, But the poor does not hear rebuke.
Bo keď bedár volal, iste som ho zachránil, aj osirelých, bezpomocných tiež. Ku mne sa nieslo požehnanie úbohých a radosť lial som vdove do srdca.Because I delivered the poor who cried out, The fatherless and the one who had no helper. The blessing of a perishing man came upon me, And I caused the widow’s heart to sing for joy.

Čítať viac

Komentárov
Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!