DailyVerses.net

22 Biblické verše o Hľadanie

« Jeremiáš 29:13 »

KAT
X
NKJV
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.And those who know Your name will put their trust in You; For You, Lord, have not forsaken those who seek You.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.
Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek Me and live”
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am,’ To a nation that was not called by My name.
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.He who finds a wife finds a good thing, And obtains favor from the Lord.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.O Lord, You have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off.
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.
Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.And I will walk at liberty, For I seek Your precepts.

Čítať viac

Komentárov
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!