DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Biblické verše o Hovorenie

« Príslovia 18:21 »
Katolícky prekladNew Internation Version
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.
Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.
Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.
Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.
Predošlý123Ďalší
Biblický verš dňa
1. Solúnčanom 3:12
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies