DailyVerses.net
<

Marek - KAT & NKJV

>
Prečítajte si túto knihu o Biblii on-line, kliknite na tu na čítanie.

Marek 1
Marek 2
Marek 3
Marek 4
Marek 5
Marek 6
Marek 7
Marek 8
Marek 9
Marek 10
Marek 11
Marek 12
Marek 13
Marek 14
Marek 15
Marek 16

Biblické verše

« Marek 11:24 »

KAT
X
NKJV
Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.
Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.”
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“But Jesus looked at them and said, “With men it is impossible, but not with God; for with God all things are possible.”
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul?
A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.Then Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed Jesus on the road.
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to every creature.”
Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned.
On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.“But he said to them, “Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen! He is not here. See the place where they laid Him.”
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”
Komentárov
Biblický verš dňa
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!