DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Priateľstvo

«Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat. Príslovia 17:17»
Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.
Niekto takých priateľov, čo sú mu iba na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať, kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends.
Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.
Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.Iron sharpens iron, and one man sharpens another.
Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.Two are better than one, because they have a good reward for their toil.
Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“Do not be deceived: “Bad company ruins good morals.”
Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.Do not forsake your friend and your father's friend, and do not go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor who is near than a brother who is far away.
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you— that is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine.
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.
On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.

Biblický verš dňa

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

Náhodný Biblický verš

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom
a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!