DailyVerses.net

19 Biblické verše o Priateľstvo

« Príslovia 17:17 »

KAT
X
NKJV
Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.
Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.A man who has friends must himself be friendly, But there is a friend who sticks closer than a brother.
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.He who covers a transgression seeks love, But he who repeats a matter separates friends.
Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.Behold, how good and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity!
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God.
Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.And this commandment we have from Him: that he who loves God must love his brother also.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.
Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.
Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.Do not forsake your own friend or your father’s friend, Nor go to your brother’s house in the day of your calamity; Better is a neighbor nearby than a brother far away.
Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established— that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me.
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’
On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.God sets the solitary in families; He brings out those who are bound into prosperity; But the rebellious dwell in a dry land.

Čítať viac

Komentárov
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!