DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

19 Biblické verše o Priateľstvo

«Príslovia 17:17»
Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un hermano.
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al amigo.
Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.!!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero !!ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.
Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente.
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.
Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.!!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos.
Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.Dios hace habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad; Mas los rebeldes habitan en tierra seca.

Biblický verš dňa

Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

Náhodný Biblický verš

Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Biblický verš dňa

Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!