DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Rimanom 12

Biblické verše

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!
Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.
Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
Biblický verš dňa
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!