DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Srdce

«Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života. Príslovia 4:23»
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.
Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“But the Lord said to Samuel, “Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees: man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.”
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.
Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.

Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.Only be very careful to observe the commandment and the law that Moses the servant of the Lord commanded you, to love the Lord your God, and to walk in all his ways and to keep his commandments and to cling to him and to serve him with all your heart and with all your soul.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé,
tí však, čo narádzajú pokoj, (dožijú sa) radosti.

Náhodný Biblický verš

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé, tí však, čo narádzajú pokoj, (dožijú sa) radosti.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!