DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Srdce

Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.As in water face answereth to face, so the heart of man to man.
Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.For where your treasure is, there will your heart be also.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.
Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia ti dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookTwitterAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!