DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Uznávanie

«Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 1. Jánov 4:15»
Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.
Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.
A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”
Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.
Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”
Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity; I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” and you forgave the iniquity of my sin. Selah
Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory! Selah
Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels.
Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also.

Biblický verš dňa

Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.

Náhodný Biblický verš

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!