DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

14 Biblické verše o Zmluva

«Deuteronómium 31:8»
Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou.我 把 虹 放 在 雲 彩 中 , 這 就 可 作 我 與 地 立 約 的 記 號 了 。
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!耶 和 華 必 在 你 前 面 行 ; 他 必 與 你 同 在 , 必 不 撇 下 你 , 也 不 丟 棄 你 。 不 要 懼 怕 , 也 不 要 驚 惶 。
A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.所 以 , 你 要 知 道 耶 和 華 你 的 神 , 他 是 神 , 是 信 實 的 神 ; 向 愛 他 、 守 他 誡 命 的 人 守 約 , 施 慈 愛 , 直 到 千 代 。
No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.但 耶 和 華 的 慈 愛 歸 於 敬 畏 他 的 人 , 從 亙 古 到 永 遠 ; 他 的 公 義 也 歸 於 子 子 孫 孫 就 是 那 些 遵 守 他 的 約 、 記 念 他 的 訓 詞 而 遵 行 的 人 。
A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva.為 此 , 他 作 了 新 約 的 中 保 , 既 然 受 死 贖 了 人 在 前 約 之 時 所 犯 的 罪 過 , 便 叫 蒙 召 之 人 得 著 所 應 許 永 遠 的 產 業 。
Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem.如 今 你 們 若 實 在 聽 從 我 的 話 , 遵 守 我 的 約 , 就 要 在 萬 民 中 作 屬 我 的 子 民 , 因 為 全 地 都 是 我 的 。
A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.但 願 賜 平 安 的 神 , 就 是 那 憑 永 約 之 血 、 使 群 羊 的 大 牧 人 我 主 耶 穌 從 死 裡 復 活 的 神 , 在 各 樣 善 事 上 成 全 你 們 , 叫 你 們 遵 行 他 的 旨 意 ; 又 藉 著 耶 穌 基 督 在 你 們 心 裡 行 他 所 喜 悅 的 事 。 願 榮 耀 歸 給 他 , 直 到 永 永 遠 遠 。 阿 們 !
Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach.如 今 耶 穌 所 得 的 職 任 是 更 美 的 , 正 如 他 作 更 美 之 約 的 中 保 ; 這 約 原 是 憑 更 美 之 應 許 立 的 。
S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu.我 與 眼 睛 立 約 , 怎 能 戀 戀 瞻 望 處 女 呢 ?
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.我 與 你 們 立 約 , 凡 有 血 肉 的 , 不 再 被 洪 水 滅 絕 , 也 不 再 有 洪 水 毀 壞 地 了 。
A oznámil vám svoju zmluvu, o ktorej nariadil, aby ste ju zachovali - svojich desať príkazov a napísal ich na dve kamenné tabule.他 將 所 吩 咐 你 們 當 守 的 約 指 示 你 們 , 就 是 十 條 誡 , 並 將 這 誡 寫 在 兩 塊 石 版 上 。
A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.摩 西 在 耶 和 華 那 裡 四 十 晝 夜 , 也 不 吃 飯 也 不 喝 水 。 耶 和 華 將 這 約 的 話 , 就 是 十 條 誡 , 寫 在 兩 塊 版 上 。
Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník.大 山 可 以 挪 開 , 小 山 可 以 遷 移 ; 但 我 的 慈 愛 必 不 離 開 你 ; 我 平 安 的 約 也 不 遷 移 。 這 是 憐 恤 你 的 耶 和 華 說 的 。
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“飯 後 也 照 樣 拿 起 杯 來 , 說 : 這 杯 是 用 我 血 所 立 的 新 約 , 是 為 你 們 流 出 來 的 。

Biblický verš dňa

Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!