DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt… Spreuken 18:21»
Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs, zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.
I tell you, on the day of judgment people will give account for every careless word they speak.Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent.Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute.Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
To make an apt answer is a joy to a man, and a word in season, how good it is!Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.
A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren, krenkende woorden wakkeren woede aan.
Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
For we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body.En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om ook het hele lichaam in toom te houden.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
The words of a wise man's mouth win him favor, but the lips of a fool consume him.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, stort hem in het ongeluk.
If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen.
My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.Alles wat jullie in het donker zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal van de daken geschreeuwd worden.
Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen pas na rijp beraad.
And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment; laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren.
Previous123Next

Bible verse of the day

Seek the Lord and his strength;
seek his presence continually!

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

But Jesus on hearing this answered him, “Do not fear; only believe, and she will be well.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies