DailyVerses.net

14 Bible Verses about Weakness

« 2 Corinthians 12:10 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me.Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Cast all your anxiety on him because he cares for you.U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
I can do all this through him who gives me strength.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin.Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.
Defend the weak and the fatherless; uphold the cause of the poor and the oppressed.Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.

Read more

Comments
Bible verse of the day
But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic like well-fed calves.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies