DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Sananlaskut 2:6»
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen.
Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.
If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.
How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.
Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy.
Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte.
By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom.Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee.
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.
Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas.
Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.
So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.
When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.
For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.Moukka ei yritäkään ymmärtää, silti hän tahtoo mielipiteensä julki.
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.
This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.
To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu.
Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.

That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.
Previous123Next

Bible verse of the day

For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.

Random Bible Verse

For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies