DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

1 Thessalonians - KJV & KAT

Read this Bible book online, click here to read.

1 Thessalonians 1
1 Thessalonians 2
1 Thessalonians 3
1 Thessalonians 4
1 Thessalonians 5

Bible Verses

« 1 Thessalonians 5:16-18 »
King James VersionKatolícky preklad
Rejoice evermore. Pray without ceasing. In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.
For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
Faithful is he that calleth you, who also will do it.Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
Prove all things; hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil.Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Bible verse of the day
Colossians 3:9-10
Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds; And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies