DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

1 Thessalonians - KJV & NBG

Read this Bible book online, click here to read.

1 Thessalonians 1
1 Thessalonians 2
1 Thessalonians 3
1 Thessalonians 4
1 Thessalonians 5

Bible Verses

« 1 Thessalonians 5:16-18 »
King James VersionNederlands Bijbelgenootschap
Rejoice evermore. Pray without ceasing. In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.
Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u –.
Faithful is he that calleth you, who also will do it.Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.
Prove all things; hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil.Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
Bible verse of the day
Proverbs 30:8
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies