DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma hledání

«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29:13»
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt.
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.Jahwe ist bei euch, solange ihr bei ihm seid. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird auch er euch verlassen.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Fragt nach Jahwe und seiner Macht, sucht seine Nähe zu aller Zeit!
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.Gott, du bist mein Gott! Ich suche nach dir! Nach dir hat meine Seele Durst, nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.Bittet, und Gott wird euch geben; sucht, und er lässt euch finden; klopft an, und er öffnet die Tür!
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Erfreu dich an Jahwe! Er gibt dir, was dein Herz begehrt.
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.Ich suchte Jahwe, und er hat mich erhört, hat mich von meinen Ängsten befreit.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.Darum vertrauen dir die, die deinen Namen kennen, denn du lässt die nicht im Stich, die dich suchen, Jahwe.
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Sucht Jahwe, solange er sich finden lässt! Ruft ihn an, solange er euch nahe ist!
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Fragt nach Jahwe und seiner Macht, sucht seine Nähe zu aller Zeit!
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!Denn so spricht Jahwe, der Herr: "Sucht mich, dann werdet ihr leben!"
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.Ich war zu erreichen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die nicht nach mir suchten. Ich sagte zu einem Volk, das gar nicht zu mir rief: 'Hier bin ich! Hier bin ich!'
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Wie glücklich die, die halten, was er verordnet hat! Mit ganzem Herzen suchen sie ihn.
I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.Selbst junge Löwen müssen hungern, doch wer Jahwe sucht, hat alles, was er braucht.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.Jahwe, du hast mich erforscht und erkannt. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Gedanken von fern.
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.Sucht das Gute und nicht das Böse, dann werdet ihr leben! Und dann wird, wie ihr sagt, Jahwe, der allmächtige Gott, mit euch sein.
Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.Wer seine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und dazu das Gefallen Jahwes.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.Und schließlich: Lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft!
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn ‹aufrichtig› suchen.
Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.Doch Weisheit ist heilsam für dein Leben. Hast du sie gefunden, dann hast du auch Zukunft, und deine Hoffnung schwindet nicht.
Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.So lebe ich in einem weiten Raum, denn ich habe deine Befehle erforscht.

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Náhodný Biblický verš

Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!