DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Jób - ČEP & B21

«Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného. Jób 6:14»
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští.
Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví.
Avšak Všemocného nenajdeme. Je vznešený v síle, ale soudem a přísnou spravedlností nechce pokořovat.Všemohoucí je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří.
Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!“ A s tím satan od Hospodina odešel.
Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: „Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k ní zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za pannou?Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách.
Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň Všemocného neodmítej.Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!
Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív.
Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato. Má noha se přidržela jeho kroků, držel jsem se jeho cesty, neodchýlil jsem se.Zato on zná mé cesty i mé zastávky; ukážu se jako zlato, až mě vyzkouší. Má noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z ní.
Od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle.Nevzdálil jsem se příkazům jeho rtů, v nitru jsem uchovával výroky jeho úst.

Biblický verš dne

Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!