DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Římanům 12 - B21 & ČEP

«Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou… Římanům 12:1»
Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba.Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil.Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví.V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují – nezlořečte, ale dobrořečte.Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Biblický verš dne

Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!