DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

«A friend loves at all times, and a brother is born for… Proverbs 17:17»
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.Ystävän rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veljeä hädän hetkellä.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Paljon ystäviä – vähän ystävyyttä, tosi ystävä on enemmän kuin veli.
Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends.Joka vaalii ystävyyttä, unohtaa loukkauksen, joka menneitä kaivelee, menettää ystävänsä.
How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa elämä!
If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu – häntä auttamassa ei ole ketään.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.
Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Juonittelija rakentaa riitaa, panettelija erottaa ystävykset.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.
And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.
Two are better than one, because they have a good return for their labor.Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan.
Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”Älkää eksykö! »Huono seura hyvät tavat turmelee.»
Do not forsake your friend or a friend of your family, and do not go to your relative’s house when disaster strikes you— better a neighbor nearby than a relative far away.Älä hylkää ystävääsi, älä isäsi ystävää. Kun joudut pulaan, älä oitis mene veljesi luo. Parempi läheinen naapuri kuin kaukainen veli.
You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi.
I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong— that is, that you and I may be mutually encouraged by each other’s faith.Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
God sets the lonely in families, he leads out the prisoners with singing; but the rebellious live in a sun-scorched land.Hän antaa yksinäiselle kodin, hän päästää vangitut vapauteen, mutta hänen vastustajansa saavat asua paljaaksi paahtuneessa maassa.

Bible verse of the day

Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies