DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD your God is with you, the Mighty Warrior who saves… Zephaniah 3:17»
The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.’
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi ja sanon sinulle: »Älä pelkää, minä autan sinua.»
But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.Muiden kansojen seassa te sitten etsitte Herraa, Jumalaanne, ja myös löydätte hänet, kun vain käännytte hänen puoleensa vilpittömästi ja koko sydämestänne.
Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä.
When I am afraid, I put my trust in you.Kun pelko minut valtaa, minä turvaudun sinuun.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Herra, sinä olet minun Jumalani! Sinun korkeuttasi laulan, sinun nimeäsi ylistän, sillä sinä toteutit ihmeellisen suunnitelman, kaukaa harkitun, varman ja luotettavan.
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani.
I can do all this through him who gives me strength.Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.
How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.Sen tähden sinä olet suuri, Herra, minun Jumalani. Kaikki se, mitä olemme omin korvin kuulleet, osoittaa, ettei ole toista sinun kaltaistasi, ei ole muuta Jumalaa kuin sinä.
We love because He first loved us.Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.
For every house is built by someone, but God is the builder of everything.Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta Jumala on rakentanut kaiken.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.Katsokaa, nähkää omin silmin! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen se, joka turvaa häneen.
Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Vain Herra on pyhä, ei ole toista, meidän Jumalamme yksin on luja kallio.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.
I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”Minä sanon Herralle: »Sinä olet minun valtiaani, sinulta saan kaiken hyvän!»
The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti.
Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!

Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
Previous1234Next

Bible verse of the day

I will sing to the Lord all my life;
I will sing praise to my God as long as I live.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Commit to the Lord whatever you do,
and he will establish your plans.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

I will sing to the Lord all my life; I will sing praise to my God as long as I live.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies