DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Listening

«Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas… Jaakobin kirje 1:19»
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan.
But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”Siihen Jeesus sanoi: »Niin, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.»
Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne.
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti.
Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä.
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Joka harkiten toimii, saa kaikkea hyvää, onni on sen, joka turvaa Herraan.
I love the Lord, because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen mitä häneltä pyydämme.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.
In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.Silloin minä huusin hädässäni Herraa, kutsuin avuksi Jumalaani. Ääneni kantautui hänen temppeliinsä, ja hän kuuli minun huutoni.
So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.
Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.Joka taipuu kuriin, vaeltaa elämän tietä, nuhteista piittaamaton kulkee harhaan.
O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi.
If you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart.»Ellette kuuntele minua ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni, minä annan kirouksen kohdata teitä, minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi», sanoo Herra Sebaot. »Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua.»
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä.
Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith?Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin?
Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julki katoilta.
My son, keep your father's commandment, and forsake not your mother's teaching.Poikani, pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä väheksy äitisi opetusta.
But he answered, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”Mutta Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’»
If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin.

I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta.
Previous12Next

Bible verse of the day

The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.

Random Bible Verse

Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies