DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Mind

«Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Kolossenzen 3:2»
Set your mind on things above, not on things on the earth.Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’
He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.
For in much wisdom is much grief, And he who increases knowledge increases sorrow.Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.
As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Happy is the man who finds wisdom, And the man who gains understanding.Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.
For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.
For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.
A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.

Bible verse of the day

But above all these things put on love, which is the bond of perfection.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies