DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Money

«Keep your lives free from the love of money and be content… Hebrews 13:5»
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut: – Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.
Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.Mikä helposti tulee, se helposti menee, vähin erin kooten omaisuus karttuu.
Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon.
Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.Älä rehki rikastuaksesi, älä tuhlaa ajatuksiasi siihen.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei lisätä.
Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta.
Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.Siitä, mitä omistat, anna Herran kunniaksi uhrit, kaikesta sadostasi paras osa.
Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.
Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”Hän sanoi heille kaikille: »Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa.»
For where your treasure is, there your heart will be also.Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Sillä mikä olen minä, tai mikä on minun kansani? Kuinka me itse pystyisimme antamaan tällaisia lahjoja? Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme.
Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme.
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Uskollisuus on ihmisessä arvokkainta, parempi on köyhä kuin petollinen.
Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked; for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous.Vanhurskaalla on enemmän iloa vähistä varoistaan kuin jumalattomalla paljosta tavarastaan. Jumalattomien mahti murtuu, mutta vanhurskaiden tukena on Herra.
Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.Kun kiinnität katseesi rikkauteen, se on jo poissa: se on saanut siivet ja lentänyt taivaalle kuin kotka.
A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.Hyvä maine on rikkautta arvokkaampi, suosio parempi kuin kulta ja hopea.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Väärintekijää eivät hänen aarteensa auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään.
Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.Rikkaus ei vihan päivänä auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.
The wealth of the rich is their fortified city; they imagine it a wall too high to scale.Omaisuus on rikkaalle vahva varustus, kuin korkea muuri – niin hän luulee.
For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä.

I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin iloitaan rikkauksista.
Previous12Next

Bible verse of the day

Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies