DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

15 Bijbelteksten over Kerst

«馬 太 福 音 1:21»
Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.他 將 要 生 一 個 兒 子 , 你 要 給 他 起 名 叫 耶 穌 , 因 他 要 將 自 己 的 百 姓 從 罪 惡 裡 救 出 來 。
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.因 今 天 在 大 衛 的 城 裡 , 為 你 們 生 了 救 主 , 就 是 主 基 督 。
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.在 至 高 之 處 榮 耀 歸 與 神 ! 在 地 上 平 安 歸 與 他 所 喜 悅 的 人 !
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.他 們 在 那 裡 的 時 候 , 馬 利 亞 的 產 期 到 了 , 就 生 了 頭 胎 的 兒 子 , 用 布 包 起 來 , 放 在 馬 槽 裡 , 因 為 客 店 裡 沒 有 地 方 。
En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen.那 天 使 對 他 們 說 : 不 要 懼 怕 ! 我 報 給 你 們 大 喜 的 信 息 , 是 關 乎 萬 民 的 。
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.這 一 切 的 事 成 就 是 要 應 驗 主 藉 先 知 所 說 的 話 , 說 : 必 有 童 女 懷 孕 生 子 ; 人 要 稱 他 的 名 為 以 馬 內 利 。 ( 以 馬 內 利 翻 出 來 就 是 神 與 我 們 同 在 。 )
Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.因 此 , 主 自 己 要 給 你 們 一 個 兆 頭 , 必 有 童 女 懷 孕 生 子 , 給 他 起 名 叫 以 馬 內 利 。
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.因 有 一 嬰 孩 為 我 們 而 生 ; 有 一 子 賜 給 我 們 。 政 權 必 擔 在 他 的 肩 頭 上 ; 他 名 稱 為 奇 妙 策 士 、 全 能 的 神 、 永 在 的 父 、 和 平 的 君 。
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.牧 羊 的 人 回 去 了 , 因 所 聽 見 所 看 見 的 一 切 事 , 正 如 天 使 向 他 們 所 說 的 , 就 歸 榮 耀 與 神 , 讚 美 他 。
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.約 瑟 也 從 加 利 利 的 拿 撒 勒 城 上 猶 太 去 , 到 了 大 衛 的 城 , 名 叫 伯 利 恆 , 因 他 本 是 大 衛 一 族 一 家 的 人 , 要 和 他 所 聘 之 妻 馬 利 亞 一 同 報 名 上 冊 。 那 時 馬 利 亞 的 身 孕 已 經 重 了 。
Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.正 思 念 這 事 的 時 候 , 有 主 的 使 者 向 他 夢 中 顯 現 , 說 : 大 衛 的 子 孫 約 瑟 , 不 要 怕 ! 只 管 娶 過 你 的 妻 子 馬 利 亞 來 , 因 他 所 懷 的 孕 是 從 聖 靈 來 的 。
Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet.眾 民 的 風 俗 是 虛 空 的 ; 他 們 在 樹 林 中 用 斧 子 砍 伐 一 棵 樹 , 匠 人 用 手 工 造 成 偶 像 。 他 們 用 金 銀 妝 飾 他 , 用 釘 子 和 錘 子 釘 穩 , 使 他 不 動 搖 。 他 好 像 棕 樹 , 是 鏇 成 的 , 不 能 說 話 , 不 能 行 走 , 必 須 有 人 抬 著 。 你 們 不 要 怕 他 ; 他 不 能 降 禍 , 也 無 力 降 福 。
En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.天 使 回 答 說 : 聖 靈 要 臨 到 你 身 上 , 至 高 者 的 能 力 要 蔭 庇 你 , 因 此 所 要 生 的 聖 者 必 稱 為 神 的 兒 子 。
En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.天 使 對 他 說 : 馬 利 亞 , 不 要 怕 ! 你 在 神 面 前 已 經 蒙 恩 了 。 你 要 懷 孕 生 子 , 可 以 給 他 起 名 叫 耶 穌 。
De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.耶 穌 基 督 降 生 的 事 記 在 下 面 : 他 母 親 馬 利 亞 已 經 許 配 了 約 瑟 , 還 沒 有 迎 娶 , 馬 利 亞 就 從 聖 靈 懷 了 孕 。

Bijbeltekst van de dag

De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...