DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

106 Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

«Spreuken 21:21»
Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.
God beloont ieder mens naar zijn daden.God “will repay each person according to what they have done.”
Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.
Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”
Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.
En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.
Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.

Bijbeltekst van de dag

God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Willekeurige Bijbeltekst

U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.
Volgende tekst!   Met afbeelding

Bijbeltekst van de dag

God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...