DailyVerses.net

10 Bijbelteksten over Roddelen


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.
Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.He who walks uprightly, And works righteousness, And speaks the truth in his heart; He who does not backbite with his tongue, Nor does evil to his neighbor, Nor does he take up a reproach against his friend.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.The hypocrite with his mouth destroys his neighbor, But through knowledge the righteous will be delivered.
Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.Whoever hides hatred has lying lips, And whoever spreads slander is a fool.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake.
Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God.
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit.
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.

Lees meer

Opmerkingen
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...