DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

25 Bijbelteksten over Veroordeling

«Romeinen 2:1»
Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.你 這 論 斷 人 的 , 無 論 你 是 誰 , 也 無 可 推 諉 。 你 在 甚 麼 事 上 論 斷 人 , 就 在 甚 麼 事 上 定 自 己 的 罪 ; 因 你 這 論 斷 人 的 , 自 己 所 行 卻 和 別 人 一 樣 。
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.你 們 不 要 論 斷 人 , 免 得 你 們 被 論 斷 。
Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.人 所 行 的 , 在 自 己 眼 中 都 看 為 正 ; 惟 有 耶 和 華 衡 量 人 心 。
Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren.所 以 , 我 們 不 可 再 彼 此 論 斷 , 寧 可 定 意 誰 也 不 給 弟 兄 放 下 絆 腳 跌 人 之 物 。
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.我 又 告 訴 你 們 , 凡 人 所 說 的 閒 話 , 當 審 判 的 日 子 , 必 要 句 句 供 出 來 。
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?為 甚 麼 看 見 你 弟 兄 眼 中 有 刺 , 卻 不 想 自 己 眼 中 有 梁 木 呢 ?
Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.你 們 不 要 論 斷 人 , 就 不 被 論 斷 ; 你 們 不 要 定 人 的 罪 , 就 不 被 定 罪 ; 你 們 要 饒 恕 人 , 就 必 蒙 饒 恕 。
Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen.你 是 誰 , 竟 論 斷 別 人 的 僕 人 呢 ? 他 或 站 住 , 或 跌 倒 , 自 有 他 的 主 人 在 ; 而 且 他 也 必 要 站 住 , 因 為 主 能 使 他 站 住 。
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.凡 為 攻 擊 你 造 成 的 器 械 必 不 利 用 ; 凡 在 審 判 時 興 起 用 舌 攻 擊 你 的 , 你 必 定 他 為 有 罪 。 這 是 耶 和 華 僕 人 的 產 業 , 是 他 們 從 我 所 得 的 義 。 這 是 耶 和 華 說 的 。
Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.婚 姻 , 人 人 都 當 尊 重 , 床 也 不 可 污 穢 ; 因 為 苟 合 行 淫 的 人 , 神 必 要 審 判 。
Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld.凡 沒 有 律 法 犯 了 罪 的 , 也 必 不 按 律 法 滅 亡 ; 凡 在 律 法 以 下 犯 了 罪 的 , 也 必 按 律 法 受 審 判 。
Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.吃 的 人 不 可 輕 看 不 吃 的 人 ; 不 吃 的 人 不 可 論 斷 吃 的 人 ; 因 為 神 已 經 收 納 他 了 。
Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.所 以 , 不 拘 在 飲 食 上 , 或 節 期 、 月 朔 、 安 息 日 都 不 可 讓 人 論 斷 你 們 。 這 些 原 是 後 事 的 影 兒 ; 那 形 體 卻 是 基 督 。
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.因 為 神 差 他 的 兒 子 降 世 , 不 是 要 定 世 人 的 罪 , 乃 是 要 叫 世 人 因 他 得 救 。
Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.如 今 , 那 些 在 基 督 耶 穌 裡 的 就 不 定 罪 了 。 因 為 賜 生 命 聖 靈 的 律 , 在 基 督 耶 穌 裡 釋 放 了 我 , 使 我 脫 離 罪 和 死 的 律 了 。
Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?設 立 律 法 和 判 斷 人 的 , 只 有 一 位 , 就 是 那 能 救 人 也 能 滅 人 的 。 你 是 誰 , 竟 敢 論 斷 別 人 呢 ?
Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.我 又 看 見 死 了 的 人 , 無 論 大 小 , 都 站 在 寶 座 前 。 案 卷 展 開 了 , 並 且 另 有 一 卷 展 開 , 就 是 生 命 冊 。 死 了 的 人 都 憑 著 這 些 案 卷 所 記 載 的 , 照 他 們 所 行 的 受 審 判 。 於 是 海 交 出 其 中 的 死 人 ; 死 亡 和 陰 間 也 交 出 其 中 的 死 人 ; 他 們 都 照 各 人 所 行 的 受 審 判 。
Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.我 是 攻 克 己 身 , 叫 身 服 我 , 恐 怕 我 傳 福 音 給 別 人 , 自 己 反 被 棄 絕 了 。
Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs 's nachts verlang ik naar u. Wanneer u een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.夜 間 , 我 心 中 羨 慕 你 ; 我 裡 面 的 靈 切 切 尋 求 你 。 因 為 你 在 世 上 行 審 判 的 時 候 , 地 上 的 居 民 就 學 習 公 義 。
Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.信 他 的 人 , 不 被 定 罪 ; 不 信 的 人 , 罪 已 經 定 了 , 因 為 他 不 信 神 獨 生 子 的 名 。
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.信 而 受 洗 的 , 必 然 得 救 ; 不 信 的 , 必 被 定 罪 。
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.我 的 弟 兄 們 , 最 要 緊 的 是 不 可 起 誓 ; 不 可 指 著 天 起 誓 , 也 不 可 指 著 地 起 誓 , 無 論 何 誓 都 不 可 起 。 你 們 說 話 , 是 , 就 說 是 ; 不 是 , 就 說 不 是 , 免 得 你 們 落 在 審 判 之 下 。
Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.因 為 罪 的 工 價 乃 是 死 ; 惟 有 神 的 恩 賜 , 在 我 們 的 主 基 督 耶 穌 裡 , 乃 是 永 生 。
De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen.主 知 道 搭 救 敬 虔 的 人 脫 離 試 探 , 把 不 義 的 人 留 在 刑 罰 之 下 , 等 候 審 判 的 日 子 。
Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.那 美 好 的 仗 我 已 經 打 過 了 , 當 跑 的 路 我 已 經 跑 盡 了 , 所 信 的 道 我 已 經 守 住 了 。 從 此 以 後 , 有 公 義 的 冠 冕 為 我 存 留 , 就 是 按 著 公 義 審 判 的 主 到 了 那 日 要 賜 給 我 的 ; 不 但 賜 給 我 , 也 賜 給 凡 愛 慕 他 顯 現 的 人 。

Bijbeltekst van de dag

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!

Willekeurige Bijbeltekst

Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God.
Volgende tekst!   Met afbeelding

Bijbeltekst van de dag

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...