DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

52 Bijbelteksten over Wijsheid (2/3)

« Ephesians 1:17 »
BasisBijbelKing James Version
En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de Geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed kunnen leren kennen.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.
Naar wijsheid verlangen is het begin van alle wijsheid. Van alles wat je hebt, is wijsheid het belangrijkste.Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
Maar alle wijsheid begint bij een diep ontzag voor de Heer. Wie geen ontzag heeft voor God, wil niets van wijsheid weten.The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Want met veel wijsheid komt veel verdriet. Hoe meer je weet, hoe groter je verdriet.For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.
Als je wijs wil worden, begin dan met ontzag te hebben voor de Heer. Als je de heilige God kent, word je verstandig.The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Wat zijn Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk groot! Wat is het moeilijk om zijn plannen te begrijpen en zijn daden uit te leggen!O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
Iedereen luistert graag naar de woorden van een wijs mens. Maar de woorden van een dwaas storten hem in het ongeluk.The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Het is heerlijk als je wijsheid vindt. Het is heerlijk als je verstandig wordt.Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.
De één vindt de ene dag belangrijker dan de andere dagen, maar een ander vindt dat ze allemaal gelijk zijn. Laat iedereen gewoon doen wat volgens zijn eigen geweten goed is.One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
Ik leer je hoe je wijs kan worden. Dan zul je op het rechte pad blijven.I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
De woorden van een slecht mens storten andere mensen in het ongeluk. Maar goede mensen worden door hun wijsheid gered.An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
Zorg dat je wijs en verstandig wordt. Vergeet mijn woorden niet, maar doe wat ik je heb geleerd.Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
Ouders zijn blij met een goede zoon. Ze verheugen zich over zijn wijsheid.The father of the righteous shall greatly rejoice: and he that begetteth a wise child shall have joy of him.
Let op: wijsheid is net zo lekker voor je ziel, als honing voor je mond. Wijsheid wordt altijd beloond: je zal krijgen waar je naar verlangt.So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.
Een dwaas luistert niet naar de goede raad van zijn vader. Maar een verstandig mens doet er iets mee.A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent.
De woorden van dwaze mensen veroorzaken ruzies. Hun mond vráágt gewoon om een klap.A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.
Als je wijs wil worden, heb dan ontzag voor de Heer. Dat is het begin van alle wijsheid. De Heer moet voor eeuwig geprezen worden.The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.
De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op God. De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijsheid.The law of the Lord is perfect, converting the soul: the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
Mijn zoon, als je wijs en verstandig bent, zal ik daar blij over zijn.My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine.
Een dwaas laat het onmiddellijk merken als hij kwaad is. Maar een verstandig mens verbergt het.A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Want ik wil dat ze bemoedigd zullen worden. En ik wil graag dat ze één zullen zijn door van elkaar te houden. Alleen dán zullen ze ten volle kunnen genieten van het kennen van Christus. Christus is het verborgen plan van God.That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ.
Dwaze mensen zeggen alles wat ze denken. Maar wijze mensen houden hun gedachten voor zich.A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.
Een wijze zoon maakt zijn ouders blij. Maar over een dwaze zoon hebben ze veel verdriet.A wise son maketh a glad father: but a foolish son is the heaviness of his mother.
Als je met wijze mensen omgaat, word je wijs. Maar als je bevriend bent met dwazen, loopt het slecht met je af.He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
Luister naar mijn woorden! Ik wil mijn wijsheid over jullie uitstorten. Ik wil jullie vertellen wat ik weet.Turn you at my reproof: behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you.
Bijbeltekst van de dag
Want de Heer heeft ons bevolen: 'Ik heb jullie gemaakt tot een licht voor de niet-Joodse volken. Zo zullen jullie redding brengen over de hele wereld.'
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies