DailyVerses.net

37 Bible Verses about Peace (2/2)

« Rimanom 5:1 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.
May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.
“Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased!”„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.
If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all.Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.
Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you.”A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“
Deceit is in the heart of those who devise evil, but those who plan peace have joy.Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé, tí však, čo narádzajú pokoj, (dožijú sa) radosti.
Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
“For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed,” says the Lord, who has compassion on you.Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník.
So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied.A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies