DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Proverbs 10 - NIV & NBG

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Proverbs 10:1 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother.Een wijs zoon verheugt zijn vader, maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.
The name of the righteous is used in blessings, but the name of the wicked will rot.De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.
Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.
The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value.Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
The way of the Lord is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil.De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
Bible verse of the day
Colossians 3:9-10
Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies