DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

97 Bible Verses about Righteousness - NIV & BGT


Whoever pursues righteousness and love
finds life, prosperity and honor.
Als je eerlijk en trouw bent, zul je leven.
En andere mensen zullen goed voor jou zijn.
God “will repay each person according to what they have done.”God zal alle mensen geven wat ze verdienen.
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Timoteüs, jij bent een christen, en je moet geen slechte dingen doen. Doe je best om het goede te doen, om te leven als gelovige, en om op God te vertrouwen. Houd van de mensen, en wees geduldig en vriendelijk.
For the Lord loves the just
and will not forsake his faithful ones.
Wrongdoers will be completely destroyed;
the offspring of the wicked will perish.
Want de Heer heeft eerlijke mensen lief.
Hij helpt mensen die trouw zijn aan hem,
hij beschermt hen altijd.
Goede mensen zullen in vrede leven.
Zij mogen altijd veilig wonen.
Maar de kinderen van slechte mensen zullen verdwijnen,
er blijft niets van ze over.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Pas op, je kunt God niet bedriegen. Uiteindelijk geeft hij je wat je verdient.
BGT | God
A person may think their own ways are right,
but the Lord weighs the heart.
Mensen denken altijd van zichzelf dat ze goed leven,
maar de Heer kijkt of ze echt eerlijk zijn.
Surely the righteous will never be shaken;
they will be remembered forever.
Er zal hun geen kwaad overkomen.
Hun goedheid wordt nooit vergeten.
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.
To do what is right and just
is more acceptable to the Lord than sacrifice.
De Heer heeft liever dat je goed en eerlijk leeft,
dan dat je offers aan hem brengt.
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”Wees dus niet bang, ook niet voor de beschuldigingen van ongelovigen. Als je lijdt omdat je Gods wil doet, ben je juist gelukkig.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Laten we daarom steeds het goede blijven doen, en volhouden tot de dag dat Christus terugkomt.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.Jezus Christus was zonder zonde. Maar God liet hem de straf voor onze zonden dragen. Dat deed God voor ons. En nu ziet hij ons als goede mensen, omdat we bij Christus horen.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar wees goed voor elkaar en voor iedereen.
The eyes of the Lord are on the righteous,
and his ears are attentive to their cry.
De Heer helpt mensen die trouw zijn aan hem,
hij hoort hen als ze om hulp roepen.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten houden. Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.God heeft laten zien dat hij goed is, en dat hij alle mensen wil redden. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Zodat we nee kunnen zeggen tegen een leven zonder God en tegen onze slechte verlangens. Dan kunnen we in deze wereld een wijs en eerlijk leven leiden, zoals God het wil.
Ill-gotten treasures have no lasting value,
but righteousness delivers from death.
Niemand wordt gelukkig van gestolen geld,
maar eerlijkheid redt mensen van de dood.
Blessed is the one
who does not walk in step with the wicked
or stand in the way that sinners take
or sit in the company of mockers.
Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen,
die nee zegt tegen hun verkeerde plannen.
Als slechte mensen spotten met God,
doet hij niet mee.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.Mensen die goede dingen doen en in vrede leven met iedereen, zorgen overal voor recht en vrede.
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.En stel dat je alleen goed bent voor de mensen die goed zijn voor jou. Verdien je dan een beloning? Nee, want slechte mensen doen hetzelfde.
A wicked person earns deceptive wages,
but the one who sows righteousness reaps a sure reward.
Slechte mensen zijn hun winst weer snel kwijt,
maar goede mensen blijven rijk.
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.In de heilige boeken staat: «God heeft ons het leven gegeven. Daarom moeten we hem trouw blijven, anders wordt hij jaloers.» En dat staat er echt niet voor niets!
Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Luister goed, jullie slechte mensen, jullie die twijfelen aan Gods macht! Doe het kwaad weg uit je hart, en ga een heilig leven leiden.
I seek you with all my heart;
do not let me stray from your commands.
Met heel mijn hart zoek ik u.
Help mij om te doen wat u wilt.
It is a trap to dedicate something rashly
and only later to consider one’s vows.
Denk goed na voordat je iets aan God belooft,
want als je je niet aan die belofte houdt, krijg je ellende.
Bible verse of the day
james 4:4
You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
James 4:4 | NIV | 12/14/2018
sin God friendship
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...