DailyVerses.net

27 Bible Verses about Safety

« 2 Thessalonians 3:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta.
The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin?
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: »Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.»
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. (sela)
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivänä, hän tuntee ne, jotka luottavat häneen.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Hän ei ikinä salli hurskaan sortua.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.Kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti ja saa kolhut.
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Turvassa kulkee, joka vilpittä kulkee, joka poikkeaa polulta, ei salassa pysy.
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.Minkä olet osalleni varannut, sen sinä, Herra, viet päätökseen. Iäti kestää sinun armosi. Ethän jätä kesken kättesi työtä!
My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.On parempi turvata Herraan kuin luottaa ihmisten apuun.
I will refresh the weary and satisfy the faint.Väsynyttä minä juotan, nääntyneen minä ravitsen.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.Herran nimi on vahva torni, hurskas rientää sinne ja saa turvan.
Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju.
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Luota Herraan ja tee hyvää, niin saat asua maassasi, turvallisilla laidunmailla.
Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä.
The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.Herra on sorrettujen turva, hän on suoja ahdingon aikana.
Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him — his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään! Hän on orpojen isä ja leskien puoltaja, Jumala pyhässä asunnossaan.
I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata.
Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.Paranna sinä minut, Herra, niin minä paranen. Auta minua, niin minä saan avun. Sinua yksin minä ylistän!

Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then I will be confident.Vaikka sotajoukko saartaisi minut, sydämeni ei pelkäisi, vaikka minua vastaan nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies