DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Selfishness

«Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility… Philippians 2:3»
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
No one should seek their own good, but the good of others.Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice.Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.
A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.
However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me—the task of testifying to the good news of God’s grace.Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.
Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Bible verse of the day

Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.

Random Bible Verse

And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies