DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Bezpečie

«Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. 2. Solúnčanom 3:3»
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente na angústia.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá)
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; nunca permitirá que o justo seja abalado.
Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum.O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro; a sua verdade é escudo e broquel.
Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.O Senhor aperfeiçoará o que me concerne; a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Torre forte é o nome do Senhor; para ela correrá o justo e estará em alto retiro.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio em tempos de angústia.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová; exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Sara-me, Senhor, e sararei; salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.

Náhodný Biblický verš

Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!
Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!