DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

27 Biblické verše o Bezpečie

«2. Solúnčanom 3:3»
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.I will refresh the weary and satisfy the faint.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him — his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.

Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then I will be confident.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.

Náhodný Biblický verš

Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

Biblický verš dňa

Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!