DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Chudoba

«Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj… Matúš 19:21»
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”
Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva človeka biedneho a chudobného!Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.
Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need.
Pri každej tvrdej práci býva zisk, no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty.
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?
Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.Give justice to the weak and the fatherless; maintain the right of the afflicted and the destitute.
Akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí.As sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, yet possessing everything.
Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender.
Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles.
Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.The Lord makes poor and makes rich; he brings low and he exalts.
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.
Nepravdivosť a lživú reč ráč vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie.Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.
Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.
Bo keď bedár volal, iste som ho zachránil, aj osirelých, bezpomocných tiež. Ku mne sa nieslo požehnanie úbohých a radosť lial som vdove do srdca.Because I delivered the poor who cried for help, and the fatherless who had none to help him. The blessing of him who was about to perish came upon me, and I caused the widow's heart to sing for joy.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.
Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve, bedár však nepočúva vyhrážky.The ransom of a man's life is his wealth, but a poor man hears no threat.
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu.The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed.
On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“And he answered them, “Whoever has two tunics is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise.”

Biblický verš dňa

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!