DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Biblické verše o Hovorenie (3/3)

« Príslovia 10:20 »
Pretaveným striebrom je jazyk spravodlivého,
no srdce bezbožných nestojí za nič.
Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď
a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!
Na hlavu spravodlivého sa hrnie hojné požehnanie Pánovo,
lež ústa nespravodlivých ukrývajú bezprávie.
I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Odstráň od seba falošné ústa
a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
Pánovým slovom povstali nebesia
a dychom jeho úst všetky ich voje.
Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.
Pretože som mlčal,
chradli mi kosti
a celý deň som nariekal.
A poviete v ten deň:
„Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno,
oznámte jeho skutky národom,
rozhlasujte, že je slávne jeho meno.“
Nevzdialil som sa od pier jeho príkazov,
úst jeho slová v hrudi skryl som si.
Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?«
Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.“
A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Nesluší ušľachtilá reč bláznovi
a lživé reči šľachetnému (človeku).
Biblický verš dňa
1. Solúnčanom 3:12
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies