DailyVerses.net

24 Biblické verše o Láskavosť

« Efezanom 4:32 »

KAT
X
NKJV
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.
Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.The Lord is righteous in all His ways, Gracious in all His works.
Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.All things are lawful for me, but not all things are helpful; all things are lawful for me, but not all things edify.
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.
A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.I would have lost heart, unless I had believed That I would see the goodness of the Lord In the land of the living.
Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.
Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.“ Ale povedali: „Nepôjdeme!“Thus says the Lord: “Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’ ”
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.Remember, O Lord, Your tender mercies and Your lovingkindnesses, For they are from of old. Do not remember the sins of my youth, nor my transgressions; According to Your mercy remember me, For Your goodness’ sake, O Lord.
Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!And who is he who will harm you if you become followers of what is good?
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!Therefore be merciful, just as your Father also is merciful.
Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.
Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”
Ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.Who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works.
Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but, which is proper for women professing godliness, with good works.

Čítať viac

Komentárov
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!