DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Poslušnosť

«Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj… Ján 14:23»
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“耶 穌 回 答 說 : 人 若 愛 我 , 就 必 遵 守 我 的 道 ; 我 父 也 必 愛 他 , 並 且 我 們 要 到 他 那 裡 去 , 與 他 同 住 。
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.你 若 留 意 聽 從 耶 和 華 你 神 的 話 , 謹 守 遵 行 他 的 一 切 誡 命 , 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 , 他 必 使 你 超 乎 天 下 萬 民 之 上 。
Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!我 兒 , 要 謹 守 你 父 親 的 誡 命 ; 不 可 離 棄 你 母 親 的 法 則 。
Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.耶 和 華 你 們 神 所 吩 咐 你 們 行 的 , 你 們 都 要 去 行 , 使 你 們 可 以 存 活 得 福 , 並 使 你 們 的 日 子 在 所 要 承 受 的 地 上 得 以 長 久 。
A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.只 是 你 們 要 行 道 , 不 要 單 單 聽 道 , 自 己 欺 哄 自 己 。
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.謹 守 訓 誨 的 , 乃 在 生 命 的 道 上 ; 違 棄 責 備 的 , 便 失 迷 了 路 。
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.不 是 你 們 揀 選 了 我 , 是 我 揀 選 了 你 們 , 並 且 分 派 你 們 去 結 果 子 , 叫 你 們 的 果 子 常 存 , 使 你 們 奉 我 的 名 , 無 論 向 父 求 甚 麼 , 他 就 賜 給 你 們 。
A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.所 以 , 我 親 愛 的 弟 兄 們 , 你 們 務 要 堅 固 , 不 可 搖 動 , 常 常 竭 力 多 做 主 工 ; 因 為 知 道 , 你 們 的 勞 苦 在 主 裡 面 不 是 徒 然 的 。
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.不 要 效 法 這 個 世 界 , 只 要 心 意 更 新 而 變 化 , 叫 你 們 察 驗 何 為 神 的 善 良 、 純 全 、 可 喜 悅 的 旨 意 。
Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 的 心 若 不 責 備 我 們 , 就 可 以 向 神 坦 然 無 懼 了 。 並 且 我 們 一 切 所 求 的 , 就 從 他 得 著 ; 因 為 我 們 遵 守 他 的 命 令 , 行 他 所 喜 悅 的 事 。
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.因 一 人 的 悖 逆 , 眾 人 成 為 罪 人 ; 照 樣 , 因 一 人 的 順 從 , 眾 人 也 成 為 義 了 。
Zachovávaj, čo žiada Pán, tvoj Boh, kráčaj jeho cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo podnikneš, a všade, kde sa obrátiš.遵 守 耶 和 華 你 神 所 吩 咐 的 , 照 著 摩 西 律 法 上 所 寫 的 行 主 的 道 , 謹 守 他 的 律 例 、 誡 命 、 典 章 、 法 度 。 這 樣 , 你 無 論 做 甚 麼 事 , 不 拘 往 何 處 去 , 盡 都 亨 通 。
Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!只 是 我 告 訴 你 們 這 聽 道 的 人 , 你 們 的 仇 敵 , 要 愛 他 ! 恨 你 們 的 , 要 待 他 好 ! 咒 詛 你 們 的 , 要 為 他 祝 福 ! 凌 辱 你 們 的 , 要 為 他 禱 告 !
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.故 此 , 你 們 要 順 服 神 。 務 要 抵 擋 魔 鬼 , 魔 鬼 就 必 離 開 你 們 逃 跑 了 。
Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.這 律 法 書 不 可 離 開 你 的 口 , 總 要 晝 夜 思 想 , 好 使 你 謹 守 遵 行 這 書 上 所 寫 的 一 切 話 。 如 此 , 你 的 道 路 就 可 以 亨 通 , 凡 事 順 利 。
Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.萬 軍 之 耶 和 華 說 : 你 們 若 不 聽 從 , 也 不 放 在 心 上 , 將 榮 耀 歸 與 我 的 名 , 我 就 使 咒 詛 臨 到 你 們 , 使 你 們 的 福 分 變 為 咒 詛 ; 因 你 們 不 把 誡 命 放 在 心 上 , 我 已 經 咒 詛 你 們 了 。
Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.在 上 有 權 柄 的 , 人 人 當 順 服 他 , 因 為 沒 有 權 柄 不 是 出 於 神 的 。 凡 掌 權 的 都 是 神 所 命 的 。
V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.殷 勤 不 可 懶 惰 。 要 心 裡 火 熱 , 常 常 服 事 主 。
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“耶 穌 又 對 眾 人 說 : 若 有 人 要 跟 從 我 , 就 當 捨 己 , 天 天 背 起 他 的 十 字 架 來 跟 從 我 。
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“他 回 答 說 : 「 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 力 、 盡 意 愛 主 你 的 神 ; 又 要 愛 鄰 舍 如 同 自 己 。 」
Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.因 為 凡 被 神 的 靈 引 導 的 , 都 是 神 的 兒 子 。
A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.我 們 為 這 事 作 見 證 ; 神 賜 給 順 從 之 人 的 聖 靈 也 為 這 事 作 見 證 。
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.凡 敬 畏 耶 和 華 、 遵 行 他 道 的 人 便 為 有 福 !
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.所 以 弟 兄 們 , 我 以 神 的 慈 悲 勸 你 們 , 將 身 體 獻 上 , 當 作 活 祭 , 是 聖 潔 的 , 是 神 所 喜 悅 的 ; 你 們 如 此 事 奉 乃 是 理 所 當 然 的 。
A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.無 不 口 稱 耶 穌 基 督 為 主 , 使 榮 耀 歸 與 父 神 。

Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.並 叫 我 順 著 神 的 旨 意 , 歡 歡 喜 喜 的 到 你 們 那 裡 , 與 你 們 同 得 安 息 。
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

„V tvojich rukách je môj osud.“
Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.

Náhodný Biblický verš

Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

„V tvojich rukách je môj osud.“ Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!