DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Sebaovládanie

«Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž, čo nevie svojho ducha… Príslovia 25:28»
Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž, čo nevie svojho ducha držať na uzde.He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls.
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají (svoju) príkoru.A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.
Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.
A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu.I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid?
Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.

Biblický verš dňa

My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!