DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

105 Biblické verše o Spravodlivosť (4/5)

« 1. Korinťanom 10:23 »
Ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.
Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
On dobre pozná moje cesty, zastávky,
jak zlato vyjdem, keď ma preskúša.
Veď moja noha k jeho stope prilipla,
jeho cestu som strážil, nezblúdil.
Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno,
lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti.
Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies,
ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých,
čo kráčajú v pýche.
Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve,
preto sa obráťte a budete žiť.
Áno, cestu tvojich súdov, Pane, sme čakali,
tvoje meno a tvoja sláva je túžbou duše.
Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.
A povedal: „Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.“
Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša priama,
spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť.
Všemohúceho my nikdy nedosiahneme:
Mocou preveľký je, súdom takisto, ochrancom je práva, neutiskuje.
Nech opustí bezbožný svoju cestu,
hriešny človek svoje zmýšľanie
a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje,
k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!
My sme rodení Židia, nie hriešni pohania, a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek.
Ja ti ukážem cestu múdrosti
a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti.
Ukladá pomoc pre statočných,
bude štítom tým, čo žijú neporušene.
„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred
a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“
Lebo chráni cesty spravodlivosti
a stráži dráhu svojich ctiteľov.
Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím.
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo,
odvracaj svoju nohu od zlého!
Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho?
Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.
Pán otvára oči slepým,
Pán dvíha skľúčených,
Pán miluje spravodlivých.
Biblický verš dňa
Hebrejom 3:4
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!