DailyVerses.net

47 Biblické verše o Srdce

« Príslovia 4:23 »

KAT
X
NKJV
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.
Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.
Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.The heart is deceitful above all things, And desperately wicked; Who can know it? I, the Lord, search the heart, I test the mind, Even to give every man according to his ways, According to the fruit of his doings.
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.Do not let your adornment be merely outward—arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel— rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me.
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“But the Lord said to Samuel, “Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.
Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.
Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.My son, do not forget my law, But let your heart keep my commands; For length of days and long life And peace they will add to you.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the Lord.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your sight, O Lord, my strength and my Redeemer.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.He heals the brokenhearted And binds up their wounds.
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.

Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.But take careful heed to do the commandment and the law which Moses the servant of the Lord commanded you, to love the Lord your God, to walk in all His ways, to keep His commandments, to hold fast to Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul.
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!