DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Biblické verše o Úprimnosť

« Príslovia 11:3 »
Katolícky prekladAlmeida Revista e Corrigida
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Descansa no Senhor e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo.
Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento; mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.Bem irá ao homem que se compadece e empresta; disporá as suas coisas com juízo.
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama; mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo.
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti.
Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.Então, entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas.
Biblický verš dňa
Žalmy 143:1
Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!