DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

15 Biblické verše o Zmýšľanie

«Efezanom 5:15-16»
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti; a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.Iron sharpens iron, and one man sharpens another.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť!Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.
Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.
Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!